Urval av publikationer 

Gustafsson Lisbeth, Grönlien Zetterqvist Kirsten (1994)  GUD MODER – var är du?  Svenska Kyrkans församlingsnämnd

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (1996) Ett år med Eva. En rapport från projektet Kvinna-Natur-Gud. Uddeholts Förlag

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2002) Att vara kroppssubjekt. Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi. Uppsala: Studia Phliosophiae Religionis 23

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Paulin, Ann, Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2009/ 2 Uppl 2016) Etik i professionellt lärarskap. Gleerups

Grönlien Zetterqvist, Kirsten, Gunnarsson, Gunnar, Hartman, Sven (2009) Livet tillfrågas – teorietiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning. GEM-rapport nr 7. Stockholms universitet

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2010) ”Om livsförtroende och ”den glittrande mörkervattenblicken”” i  (red) Stenqvist/Herrmann: Religionsfilosofisk introduktion – existens och samhälle. Verbum

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2011) ”Vad menas? Förtydliga! Om förståelse som en religionsfilosofisk uppgift” i (red) Edlund, Franck, Johannesson, Stenmark: Motståndets möjligheter. Norma

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2014) ”Mindfulness som kunskap om livet?” i (red) Irisdotter Aldenmyr, Sara : Hyfs, hälsa och gemensamma värden. Gleerups

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2015) ”I dansen får kroppen taleret”,  i (red) Ulla Skovsböl: At danse livet. Om Brita Haugen og rituell dans. Vestjyllands Höjskoles Forlag

Kärleken är fri! (2014 -2017) Webbplattform www.dinarattigheter.se , flik "För lärare". Om skola och hedersproblematik. I redaktionen: Astrid Schlytter, Kirsten Grönlien Zetterqvist, Anette Franzen.

Artikel inom plattformen: Grönlien Zetterqvist, Kirsten ”I ansvarig frihet. En etisk reflektion.”

Grønlien Zetterqvist, Kirsten (2018) ”I skyggen av et epletre - Om å vokse på på en prestegård - og det uforutsigbare møtet” i (red) Aase, Inger Marie : Å komme til seg selv - i stillhet skjønnhet og et livgivende mangfold, EFREM forlag