"Med ett tomt hundkoppel på släp"

Det går en äldre kvinna på Södermalms gator med ett tomt koppel på släp. Hon går gata upp och gata ner, som stickade hon en filt åt staden. ”En stickning som någon varje natt river upp maska för maska”, berättar Beate Grimsrud i romanen Evighetsbarnen (2015). En något yngre södermalmsbo, André, har sett henne gå sådär i år efter år.

”När de kommit ut ur parken ser André kvinnan med det tomma kopplet efter sig. Han har sett henne i åratal. Hon ropar på hunden Bosse. Det finns inget svar. Hur kunde Bosse försvinna? Men när han nu uppenbarligen försvunnit, varför kan hon då inte ta in det? Skaffa en ny hund, eller leva utan. Han förstår henne inte.” (Grimsruds 11)

Siri, nyss hemkommen från sin jordenruntresa, ser också från sitt håll kvinnan med det tomma kopplet. ”Att hon inte ger upp, tänker Siri. Bosse kom inte förra året och inte förra månaden och inte i går och kommer inte att komma i dag heller.” (s 10)

När Siri ser hur kvinnan går där, dag efter dag, tänker hon, att den äldre kvinnan en gång har haft någon nära sig, nämligen hunden Bosse. ”Siri tänker om sig själv att just nu bär hon på någon som hon ska få.” (s 11) Siris mage har nämligen växt de senaste månaderna. Hon är gravid och tror därför att ”hon aldrig mer ska känna sig som någon helt avskild i världen”. (s 7)

Denna storstadsscen från vår samtid som Grimsrud i sin roman inbjuder oss till att ta del av intresserar mig. På vilket sätt visar sig aktuella existentiella frågor i det konstnärliga uttryck som roman Evighetsbarnen utgör? Jag ser den litterära berättelsen som ett membran, en seismologisk närvaro, där författaren känner av, för till språk och skriver fram såväl sin samtids som sina egna hemligheter och tydligheter. Vad av detta kan jag som uppmärksam läsare känna av, ta in i mina tankar och pröva om jag genom just detta membran kan fördjupas i förståelsen av vad det kan innebära att leva människoliv?

Intentionen är inte att söka tolka texten litterärt utifrån vad författaren kan ha menat med det ena eller det andra. Mitt arbetssätt kan snarare ses som ett pågående samtal. Romanens berättelser och gestalter ger mig som filosof tillgång till ett nyansrikt, erfarenhetsbaserat och bearbetat material, till vilket jag kan ställa mina frågor om den mänskliga existensen. (Se KGZ 2002 s 44)

När jag för detta samtal söker jag i en första fas att teckna en bild av varje person. Det blir ett sätt att presentera André och Siri för mina läsare, en presentation som ligger nära Grimsruds text. Sen pågår ett arbete där jag går in och ur romanens olika situationer och händelser. Jag hämtar exempelvis upp vissa formuleringar som jag fortsätter att filosofera vidare kring.

Ibland föreställer jag mig att det framför varje människa finns en skylt där det står: Inre arbete pågår. Vilket eget arbete som är på gång för tillfälle får vi endast glimtar av i våra korta, flyktiga mellanmänskliga möten. Men att den egna livsorienteringen ligger där som en mer eller mindre påträngande uppgift att ta sig an utgår jag från. Det tillhör människans kännetecken, hennes signum: Att leva och samtidigt vara medveten om att jag lever.

Medvetenhet om den egna livsvandringen är ingen lätt uppgift. Det är fullt begripligt att vi till tider i livet inte vill se eller kan se att vi har den. Det räcker långt att söka leva på och hoppas att det går så bra som möjligt. Ja, i vissa lägen kan det röra sig om att överhuvudtaget klara av att överleva. Men ibland drabbar ändå insikter oss som gör att det inte går att styra undan de livsfrågor som väcks i en viss livssituation. Vad händer då?

För att söka få syn på vad som kan hända i dessa lägen använder jag mig av begreppet existentiella insiktsprocesser. Det riktar uppmärksamhet och intresse mot de situationer där människan ställer sina livsfrågor mitt inne i en komplex situation.

Romanen Evighetsbarnen ger mig tillgång till att få följa hur inre arbete pågår hos två av romanens fyra huvudpersoner, nämligen André och Siri. Ingången till deras inre tankevärld sker genom de tankar det gör sig om en tredje person, en namnlös äldre kvinna. André förstår inte varför hon vägrar inse att Bosse är försvunnen och skaffar sig en ny hund. Siri begriper inte varför kvinnan inte ger upp sitt eviga letande.

Både André och Siri ser med en extern blick på den äldre kvinnan. Varför använder hon sig inte av den valfrihet som hon uppenbarligen har i kraft av att hon är människa? Varför kommer hon inte till insikt om sin hopplösa situation? Den frågan ställer de inte direkt till den äldre kvinnan där på Stockholms gator. Var och en av dessa tre människor i storstans gatubild lever slutna i sin egen värld. Grimsrud låter oss emellertid få följa med när de båda förtiåringarna, var och en i sin livskris, ställer sina existentiella frågor.

Så jag fortsätter att följa deras berättelser. Kontexten för denna samtidsscen är tydlig.Det är en bestämd miljö, nämligen i Stockholm. ”Den stad i världen där det finns flest ensamhushåll. Femtionio procent”, konstaterar Grimsrud. (s 5) Vi befinner oss på Södermalms gator, torg, parker. Det händer nu; det finns tydliga referenser till världshändelser som flyktingkatastrofen och klimatfrågan. Det är en avgränsad tid på året, från vinter med snöslask i gatorna och till vår med blåsippor inte långt från parkbänken.

Det handlar också om en avgränsad tid i livet. De fyra personerna vars liv det berättas om befinner sig alla i yngre medelålder på ömsom sidor av 40 års sträcket. Grimsrud benämner dessa personer som evighetsbarn: ”De som inte hängt med, men inte heller ramlat av.” (s 5)

Här följer berättelsen om André.

Berättelsen om André

André, 38 år, är anestesisjuksköterska på Karolinska sjukhuset. Han funderar över sin fas i livet så här:

”Han går mot affären. André tänkte förr att allt nog blev bättre när man blir vuxen. Nu har han varit vuxen ett bra tag. Och? Han gladde sig som barn till exempel att få plocka varorna i mataffären helt fritt och helt själv. Inte så kul när allt kommer omkring.” (Grimsrud s.13)

Som barn och som ung hägrade vuxenlivets näst intill oändliga möjlighetsregister. Då skulle André fritt kunna gå mellan hyllorna och välja mellan alla möjligheterna, både konkret mellan de varor han ville köpa och de upplevelser han ville vara med om.

Men det var , i en föreställd tid och i ett framtida frihetstillstånd som väntade när han väl var vuxen, hade jobb, pengar, lägenhet och kunde resa vart han ville. Nu är han där, mitt i vuxenlivet med ekonomiska möjligheter att köpa den mat han vill ha. Ändå äter han pasta med ketchup flera dagar i rad. Den ena dagen är den andra lik, och det anas en växande leda i Andrés liv. Vad gör han med den? I ett försök att mota ledan inser han att han behöver en bild av sitt liv, berättar Grimsrud.

 ”Ett garnnystan kanske. Rött som blodet i ådrorna. Som varje dag rullas ut en bit. En tråd som följer hans väg. Ibland en knut, som ett minne.” (s. 27)

Denna tråd borde ge andra linjer än den cirkulära förutsägbarhet som nu präglar hans liv. Men det gäller endast dagens medvetna händelseförlopp. ”Men var gömmer sig natten? Vad skapar den för spår? Linjer och bågar som fågelns väg genom luften? Dagen en handske, natten en bar hand.” (s 27)

André har en katt, Kassandra, som sitter på hans axel när han går sina kvällspromenader i Tantolunden.

”När Kassandra kom till honom första gången tyckte han faktisk att hon var ganska …tom. Han tänkte att de skulle finnas sida vid sida och hon vara honom lika angelägen som en kossa han stirrat på i fem minuter helt utan att gripas av dess existens.” (s. 20)

Men efter ett tag när mannen och katten delade vardag förändrades bilden:

”Inte visste han att hon skulle krypa in i honom och breda ut sig där inne. På längden och på tvären. Att han vid åsynen av hennes minsta rörelse skulle bli tvungen att erkänna att det rörde sig även i honom. Det kom gradvis, som att han började att glo på henne. Iaktta henne. Stanna upp i den fart han hade och med händerna fulla av något som skulle ligga någon annan stans bara stå blick stilla. Beskydda, underhålla, förstå, ge ….Hon fyllde inför hans ögon en plats som varit tom.” (s. 20, s.21)

Katten Kassandra ger André en relation till något som går utöver individen. Han har hittat en tillhörighet och trygghet i Kassandra och skulle kunna slå sig till ro med katten på axeln. De lever ett vardagsliv tillsammans. Han för samtal med henne om än det ena, än det andra. Fördelen med djuret är att det är ett enkelt och hanterbart socialt sammanhang för honom. Nackdelen är att relationen inte är, och kan aldrig bli, ömsesidig och likvärdig. Detta inser André efter ett tag.  Han älskar Kassandra. Men:

”Är han älskad tillbaka? Han är inte älskad. Han är där, han är nödvändig. Han är en mängd med ögonblick. Medan hon lagras i honom med dåtid och framtid. Han är hennes dropbox. Hon hans önskebrunn.” (s. 129)

Här följer berättelsen om Siri.

Berättelsen om Siri

Vad händer när Siri 42 år kommer hem från jordenruntresan som hon sparat till genom att under några år driva en secondhandaffär? Den hade också varit en ungdomsdröm som hon nu förverkligat.

”Siri har varit mer än sig själv på sistone. Hon har önskat bort mensen. Nej, det är helt naturligt att den har försvunnit. Hon är gravid. Det hon ser och det hennes kropp berättar för henne är en dröm. Hon kan visst skapa ljud av ljuset. Hon ville att resan skulle förändra hemkomsten. Förändra livet. Hennes inre bli ett hem för en annan varelse. Hon har önskat sig till det. Hon har trängt in det i huvudet med enorm styrka. Men läkarbesöken har varit en katastrof.” (Grimsrud s. 9)  

Även om mensen uteblir, gravidmagen växer, andra ser en gravid kvinna i gatubilden syns inget barn på ultraljudet. Hon är alltså skengravid. Konfronterad med detta brutala faktum förs Siri in i en stor livskris, och hon blir tvångsinlagd på psyket.

”Hon hör barnets röst i sitt hjärta. En röst som går med kittlande steg och följer blodet i hennes kropp. Hon ler och säger till barnet att i Indien är det aldrig tyst. Hon vrider ögonen ut och in och tittar på sin dotter som ligger i hennes insjö. Barnet vinkar med krökta fingrar.”(s.36)

Smärtan över att tvingas överge barnet som bor i denna övertygande, kroppsliga visshet är bråddjup, berättar Grimsrud. Men efter några desperata panikattacker och ett antal sprutor ”..avlivar hon sitt hopp om och om igen.” (s 36)  

”Hennes barn flyger sakta sin väg. Magen krymper, som lämnar barnet henne bit för bit och kommer tillbaka och hämtar mer. En arm, munnen, ett öga. Hennes barn flyttar ut utan att de rört vid varandra på riktigt. Barndomslöst försvinner det.” (s 37)

Den navelsträng som skulle knyta henne till tillståndet att få vara mera än sig själv är alltså tom i andra ändan. Hon håller med hela sin mentala och kroppsliga existens fast i strängen, men barnet lämnar henne, ”bit för bit”. Siri trodde att ”hon aldrig mer ska känna sig som någon helt avskild i världen”.(s 7)  Nu har det egna barnet som möjligt fäste i denna värld lämnat henne.

Vad ser jag nu i kraft av Grimsruds skildringar från ensamhetens samtidsscen?

Tre tomma koppel

Kvinnan med det tomma kopplet blir en tragisk bakgrundsgestalt, en motbild som oroar de yngre Södermalmsboerna: Varför inser hon inte att kopplet är tomt i andra ändan?

Även om kvinnan går och rör sig, gata upp och gata ner, är hon existentiellt orörlig och är därför fastlåst i sin situation av att vara en letande existens. Fysiskt rör hon sig, men mentalt står hon kvar och kommer inte vidare i sin process. Det provocerar både André och Siri: Hur kan man leva så?

Vilken är Andrés situation? Vad länkar honom till någon annan? André har nära och daglig kontakt med katten Kassandra, men inser efter ett tag att deras relation inte är likvärdig och heller inte kan bli det. Det är kärlekstomt i kattens ögon. ”Han är hennes dropbox. Hon hans önskebrunn.” (Grimsrud s.129)

När katten en kväll inte kommer tillbaka då han kallar på henne blir även han en som går med ett tomt koppel och ropar förtvivlat på sin vän i parken. Då förstår André än tydligare, när katten väl kommer tillbaka, att Kassandra ”blivit honom för stor. Han måste sticka hål på bubblan. Kärlek förvandlad till ägande.”(s 380)

Vilken är Siris situation? Hon inser efter en lång och smärtsam process att det är tomt på andra sidan av navelsträngen. Hon kan inte i kraft av barnet bli, som hon uttrycker det, mer än sig själv. Och förstår också att detta var sista chansen att få ett eget barn:

”När hon var liten tänkte hon att någonstans under ett träd på hennes stig genom livet låg ett paket och väntade. Det innehöll hus och jobb och man och barn. Är det för sent att öppna det nu? Det står inte hennes namn på etiketten. Det är både en stor lättnad och en stor besvikelse. Lättnaden är att ingen annan bestämmer. Besvikelsen är att inte få. ” (s 10)

Vilken är den grundläggande bristen i livet hos dessa tre oroliga gestalter på ensamhetens storstadsscen? Ett omedelbart svar kan vara just ensamhet: Människan behöver vara länkad till någon annan än den egna existensen.  

Gemensamt för André och Siri är att de båda har trott sig finna en länk som knyter dem an till någon annan och därmed bryter isoleringen. Men så visar det sig att denna länk inte håller fullt ut.

För André brister kontakten med katten när det gäller likvärdig och ömsesidig kärlek.

För Siri brister länken fullständigt. Det är tomt i andra ändan av navelsträngen, en ytterst smärtsam insikt som tar hela hennes kroppsliga och mentala existens i anspråk. Vad händer efter en sådan konfrontation med vad det vill säga att leva människoliv? 

Jag väljer att följa Siris fortsatta process närmare.

© Kirsten Grønlien Zetterqvist, Sigtuna, den 29 november 2017

Nästa avsnitt: 

Tyst livsvittne