Att leva och medleva

- om djupekologins livsfilosofi

 

Allt liv är insatt i ömsesidiga relationer, och olika livsformer är beroende av varandra. Att leva som människa innebär därför att leva tillsammans med andra livsformer vars värde inte endast kan reduceras till ett nyttovärde för människans och hennes ekonomiska tillväxt.

Detta är en av huvudtankarna inom djupekologin, utarbetat av den norska filosofen Arne Næss, en internationell frontgestalt inom området. Under sextiotalet skapade han en dynamisk miljö omkring sig, bland annat på den filosofiska institutionen vid Oslo universitet.  

Om livsvillkoren på jorden skall förbättras kan vi inte isolera ett ensidigt människoperspektiv och intresse. Vi behöver allt djupare förstå det ekologiska systemets samspel, förstå det såväl biologiskt, ekonomiskt, etiskt som existentiellt. Insikten om samspelet relaterar därför både till samhällsnivå och till individnivå.

Som ung student mötte jag 1969 Arne Næss och den öppna, engagerade miljö han bjöd in till. I praktiska övningar och dialog prövades möjligheterna till att tänka ekologiskt. Det var ett tänkande som då ansågs vara utopiskt och suspekt. Men mig gav det inspirerande erfarenheter för livet.

Kan jag nu, år 2020, få förnyad kontakt med de djupekologiska tankarna? Jag mötte dem som ung. Jag har haft dem med mig genom livet. Ibland tydligare. Ibland som en underström.

Oron och hotbilderna kring klimatkrisen är en påtaglig realitet, hos oss som individer, i vårt samhälle och globalt. Så också hos mig.

Därför behöver jag söka mig in i dessa tankegångar igen, få närkontakt med dem genom att aktualisera mina erfarenheter, läsa böcker jag tidigare har läst och arbeta fram den text som nu följer.

På vilket sätt kan dessa tankegångar, som vi troligen känner igen från egna funderingar, inspirera oss till ett medvetet förhållningssätt i våra liv, i vårt arbete, i vår vardag?  

nästa avsnitt: Studentupprorens tid

(c) Kirsten Grønlien Zetterqvist, 2020-02-10