• Rondane nationalpark, Norge

  Här har vi under flera år vistats och vandrat. De bilder som jag lagt in på hemsidan är tagna av Sigurd och mig. Även foton från våra turer i Skarvheimen.

 • Vigmostad prestegård, Norge.

  Här växte jag upp som yngsta barnet i en familj på fem.

  Här blev naturen en nära vän. Här mötte jag människor och miljöer. Det satte djupa och goda spår i mig.

  Det barndomshem jag fick lämna under tårar vid 15 års ålder är platsen och retreatgården där jag nu – många, många år senare – får ge mina bidrag i form av skrivarkursen: Livsspor blir ord. Se www.prestegarden.no

 

 • Sigtuna, Sverige

  Jag har nu bott i Sigtuna länge. Här växte våra barn upp. Och här går vi fortfarande våra promenader längs med Mälarens strand, min man Sigurd och jag. 

  Min första och i tid längsta arbetsplats har varit Sigtuna folkhögskola, främst fritidsledar/församlingsassistentutbildningen. Kreativitet, bildskapande, drama, pedagogik och teologi var mina verksamhetsfält i både långa och korta kurser. Jag engagerade mig särskilt i frågor kring barns och kvinnors situation.

 • Utöver dessa tre platser har jag disputerat i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, Teologiska institutionen. I tio år var jag verksam som undervisare och forskare vid lärarutbildningen, Stockholms universitet.Publikationer

Gustafsson Lisbeth, Grönlien Zetterqvist Kirsten (1994)  GUD MODER – var är du?  Svenska Kyrkans församlingsnämnd

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (1996) Ett år med Eva. En rapport från projektet Kvinna-Natur-Gud. Uddeholts Förlag

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2002) Att vara kroppssubjekt. Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi. Uppsala: Studia Phliosophiae Religionis 23

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Paulin, Ann, Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2009/ 2 Uppl 2016) Etik i professionellt lärarskap. Gleerups

Grönlien Zetterqvist, Kirsten, Gunnarsson, Gunnar, Hartman, Sven (2009) Livet tillfrågas – teorietiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning. GEM-rapport nr 7. Stockholms universitet

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2010) ”Om livsförtroende och ”den glittrande mörkervattenblicken”” i  (red) Stenqvist/Herrmann: Religionsfilosofisk introduktion – existens och samhälle. Verbum

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2011) ”Vad menas? Förtydliga! Om förståelse som en religionsfilosofisk uppgift” i (red) Edlund, Franck, Johannesson, Stenmark: Motståndets möjligheter. Norma

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2014) ”Mindfulness som kunskap om livet?” i (red) Irisdotter Aldenmyr, Sara : Hyfs, hälsa och gemensamma värden. Gleerups

Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2015) ”I dansen får kroppen taleret”,  i (red) Ulla Skovsböl: At danse livet. Om Brita Haugen og rituell dans. Vestjyllands Höjskoles Forlag

Kärleken är fri! (2014 - 2017) Webbplattform www.dinarattigheter.se , flik "För lärare". Om skola och hedersproblematik. I redaktionen: Astrid Schlytter, Kirsten Grönlien Zetterqvist, Anette Franzen. * Artikel inom plattformen: Grönlien Zetterqvist, Kirsten ”I ansvarig frihet. En etisk reflektion.”

Grønlien Zetterqvist, Kirsten (2018) "I skyggen av et epletre: Om å vokse opp på en prestegård - og det uforutsigbare møtet" i: (red) Aase, Inger Marie: "Å komme til seg selv - i stillhet, skjønnhet og et livgivende mangfold", Efrem Forlag, ISBN 978-82-92922-51-4