Essäer

I min skrivarstuga skriver jag ibland en fristående essä.

Idén till en text uppstår gärna när jag befinner mig i en viss situation där det sker som på ett eller annat sätt väcker både känsla och tanke. Med några stickord på en papperslapp fångar jag in det som berör. Sen kan det ge impulsen till att arbeta fram en essä.

Texterna följer ingen bestämd kronologi eller genomgående tema. Ändå är jag i min tankevärld intresserad av och nyfiken på att utforska själva levandet, det vi kan erfara när vi lever våra människoliv.