.. kanske tänker jag som bäst, när jag går. Jag gör det gärna i de norska fjällen - fotot är taget under en av mina många vandringar i Rondane

Vem jag är? Religionsfilosof, Skribent, Folkbildare, Berätterska, Föreläsare

Min epost adress är kirsten.g.zetterqvist@outlook.com

Här publicerar jag mina texter och egna bilder

"Om skrivandets nödvändighet"  - reflektioner över Cora Sandels trilogi "Alberte" *Nytt*

"Essäer" - kortare, fristående, texter * Ny essä: "Mellan trädstammar" *

"Läst, sett, tänkt" - längre, och sammanhängande, filosofiska bidrag

"Samtal över tid" - berättelser och reflexioner

"Att leva och medleva" - om djupekologins livsfilosofi

Välkommen in i min skrivarstuga!

  • Om mig

    Presentation och lista publikationer